Carta d’ajuts juvenils

2a convocatòria abans del 15 de juny de 2017.

Què és?

NO és ajut econòmic a entitats ja que per això ja hi ha una línia de subvencions. Són ajudes i suport a activitats, iniciatives o projectes desenvolupats per entitats o col·lectius juvenils. No serveix per l’activitat habitual d’una entitat.

La decisió de quines ajudes es concedeixen i per quin valor recau en el Consell de Joves i té lloc en dues convocatòries anuals.

Amb quins objectius?

 • Apoderar el Consell de Joves
 • Donar suport a activitats, iniciatives o projectes impulsats per la població juvenil de la ciutat de Vic.
 • Crear una oferta juvenil des dels i les joves per als i les joves.

A qui va dirigit?

 • Poden demanar-ho entitats legalment constituïdes o grups informals, amb la condició que almenys tres persones majors d’edat a títol individual se’n facin responsables.
 • Aquelles activitats, iniciatives o projectes que ja rebin finançament de l’Ajuntament de Vic no podran entrar dins d’aquesta convocatòria.

Tipus d’ajut:

L’ajut es farà en forma de cessió d’infraestructura o material segons disponibilitat o mitjançant pagament de factures directament a proveïdor. Es podran sol·licitar ajuts de tipus:

 • Infraestructura o material necessari per tirar endavant l’activitat o projecte.
 • Suport en la difusió de l’activitat o projecte.
 • Suport tècnic.

Amb quins requisits?

 • Activitat, iniciativa o projecte amb interès de ciutat impulsada per joves.
 • Que hi hagi coresponsabilitat dels organitzadors (tu què hi poses? No cal que siguin diners).
 • Adequació de l’activitat, iniciativa o projecte al Pla Local de Joves: actuacions que incideixin en alguns d’aquests àmbits: educació, ocupació, habitatge, salut i esports, participació, cultura i lleure, inclusió social.
 • Que no tingui ànim de lucre.
 • Que per la infraestructura o material sol·licitat s’adjunti un pressupost, com a mínim.

A valorar (suma punts):

 • Si és una activitat oberta i de lliure accés.
 • La innovació del projecte o activitat.
 • Si és una iniciativa o projecte coorganitzat amb altres entitats o grups.
 • Assistència al Consell de Joves.
 • Presentació de pressupostos de les activitats a finançar.

Com es valorarà?

En cada convocatòria el Consell de Joves valorarà segons les propostes presentades quina quantitat es finança o si es finança el mateix per totes les propostes.

 • Procediment: Omplir la sol·licitud i enviar-la per correu electrònic o portar-la al Vicjove.
 • Justificació: Caldrà presentar una breu memòria de l’activitat o projecte així com les factures (si s’escau) com a màxim un mes després d’haver realitzat l’activitat.

Què és obligatori?

A la difusió de l’activitat o projecte hi haurà de constar “amb el suport de Carta d’Ajuts del Consell de Joves de l’Ajuntament de Vic” amb el logo pertinent.

Si necessites més informació pots venir al C. Morgades, 15, trucar-nos al 93 889 17 67 o enviar un correu al vicjove@vic.cat.