Contractació joves en pràctiques

L’Ajuntament de Vic mitjançant la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya ha fet possible que joves amb formació hagin millorat la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

A nivell municipal s’ha contractat a 10 joves en pràctiques que ocuparan els següents llocs de treball:

* Publicitat i relacions públiques a Fires i Mercats (1)

* Publicitat i relacions públiques a Vicjove (1)

* Suport a informàtica (2)

* Suport a la unitat de projectes d’obra (1)

* Dinamització comunitària a ciutadania (1)

* Suport a la dinamització a Vicjove (1)

* Suport administratiu a l’OAC (1)

* Suport administratiu a ciutadania (1)

* Suport administratiu a la unitat jurídica administrativa d’urbanisme (1)

A més, a nivell municipal s’ha complementat l’experiència dels joves en pràctiques amb la realització d’una formació especifica adaptada als joves a través de diferents sessions.

En aquesta formació es treballa:

* Primera sessió: identificació i treball en relació a les competències transversals i professionals, trajectòria professionals i treball cooperatiu.

* Segona sessió: mapa de l’ocupació i disseny del pla de millora.

* Tercera sessió: seguiment del pla millora, eines de recerca de feina 2.0 i màrqueting personal.

* Quarta sessió: tendències del mercat de treball, motivació i avaluació.