14/11: Trobada Local de Delegats

0

La Trobada Local forma part del procés de treball que du a terme Vicjove amb els representants dels alumnes, un cop han finalitzat les eleccions, i vol proporcionar eines, recursos i formació per tal que els delegats puguin desenvolupar la seva tasca d’una forma eficaç. D’altra banda, aquesta tasca té continuïtat, fora dels centres, amb les Taules d’estudiants que, al llarg del curs 2014-2015, tractaran diverses propostes, algunes d’interès específicament juvenil i d’altres, de ciutat. A la Trobada participen alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius (de graus mitjà i superior) dels centres d’ensenyament de Vic.

COMPARTIR