Consell de Joves

Què és?

El Consell de Joves de Vic és defineix com un òrgan de participació de la ciutat, obert a tot el jovent de Vic i que compta amb el reconeixement de l’Ajuntament de Vic.

És un espai de trobada i diàleg obert a tots i totes les joves (associats i no associats) que tinguin l’interès, la voluntat i el compromís de participar del disseny i implementació de les polítiques locals de joventut.

No és un espai on debatre les necessitats i problemes de les entitats juvenils, sinó un espai on reflexionar i generar mecanismes sobre les necessitats de tot el col·lectiu jove de Vic (habitatge, cultura i lleure, treball, salut i esports, educació, inclusió social, participació…)

No és una nova entitat juvenil, per tant no té personalitat jurídica pròpia, ja que es tracta d’un òrgan autònom de participació. Es pot sotmetre a valoració i remodelació cada dos anys, si els membres del Consell de Joves així ho consideren.

Quines funcions té? 

 • Facilitar que el Pla Local de Joventut de Vic sigui conegut, debatut i contrastat per les persones membres del Consell. Així com coresponsabilitzar-se de les actuacions a realitzar, quan així estigui establert.
 • Avaluar l’evolució del Pla Local de Joventut de Vic (PLJV) i participar en tots els processos que l’afectin. Especialment en les propostes juvenils del PLJV.
 •  Decidir, conjuntament amb el personal tècnic, els criteris per atorgar la Carta d’Ajuts Juvenil. Avaluar els projectes que es presentin d’acord amb aquests criteris i fer seguiment dels ajuts atorgats.
 •  Esdevenir un punt de trobada de joves de diferents entitats i joves no associats a partir del qual promoure projectes conjunts oberts al conjunt del col·lectiu juvenil. Així com promoure la participació juvenil en esdeveniments de ciutat.
 • Proposar noves actuacions, canvis, millores, etc. a la regidoria de Joventut.
 • Recollir propostes, suggeriments, iniciatives, etc. dels i les joves de Vic i ser un òrgan interlocutor amb l’Ajuntament.
 • Representació del jovent de Vic en estructures de participació municipal..

Qui hi pot participar?

 • Persones representants del sector jove de les entitats de Vic
 • Persones representants de les entitats juvenils
 • Persones representants de grups de joves informals
 • Persones joves a títol individual
 • Regidor de joventut
 • Personal tècnic de la regidoria
 • Puntualment es pot convidar a agents externs i especialitzats per debatre amb els membres del Consell temes d’interès

Com funciona?

El consell es trobarà de manera ordinària un cop cada tres mesos i en sessió extraordinària quan ho consideri oportú la regidoria de joventut o les persones membres del Consell. Es poden convocar més sessions depenent del volum de feina del Consell.

Les sessions seran convocades amb una antelació mínima d’una setmana. S’enviarà convocatòria individualitzada a cada membre del consell, la qual anirà acompanyada del corresponent ordre del dia. Es podran tractar punts no relacionats amb l’ordre del dia per acord de les persones assistents.

Les decisions es prendran, previ debat, per consens. Només en condicions que la majoria valori com necessàries es plantejarà una votació, si la majoria de les persones assistents a la reunió així ho accepta.

Es demana el compromís per part de les persones, entitats o grups organitzats que formin part del Consell de Joves, d’assistir a les reunions ordinàries.

El lloc de trobada del Consell és Vicjove, s’estableix els dissabtes a les 12h, tot i que es pot canviar a petició del consell.

Es poden crear comissions o grups de treball per tal de desenvolupar accions puntuals i concretes.

Consulta les actes del 2021

24 d’abril

12 de juny

Consulta actes anteriors

Actes Consell de Joves

I si vull participar, què faig?

Segeuix-nos a les xarxes @vicjove o contacta amb nosaltres perquè t’afegim a les llistes de difusió.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a recopilar informació estadística sobre la navegació dels usuaris i millorar els seus serveis amb les preferències, generades a partir dels seus hàbits de navegació. Així mateix, l'informem que aquest lloc web compleix amb el que s'estableix en la LSSI-CE i en el RGPD. En aquest sentit, no s'emmagatzemaran les cookies en el seu terminal per a les finalitats que l'Usuari no hagi consentit. Més informacióplugin cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies