• banner genèric
  • banner_appvicjove
  • banner-soliloquy-copia
  • postal

General
0 Seguim treballant els diferents codis culturals a la ciutat

Durant aquests últims anys, des de diferents serveis i entitats de la ciutat, s’ha detectat que hi ha aspectes relacionats amb la diversitat d’orígens de la població que generen xocs culturals i dificultats a l’hora de treballar i intervenir amb les famílies i persones nouvingudes. Davant d’aquest escenari, des de l’Ajuntament de Vic, s’ha proposat efectuar un treball transversal entre tots els agents socials implicats per començar a portar a terme accions a tota la ciutat amb les comunitats, famílies i persones nouvingudes.

1 2 3 4 5 45