Servei als centres d’Educació

Què és ?

És un programa de proximitat, que vol acostar la informació i l’orientació als joves en un dels espais on passen més temps: els centres d’educació.

També incideix en altres aspectes, com la dinamització juvenil, l’orientació acadèmica i vocacional o la participació dels joves en la vida del centre i en la vida de la ciutat.
El Servei als Centres consisteix en una permanència al centre un cop cada trimestre.